sMerit sent from mu_enrico to manjiLocked

Date/Time From To Number Post
2018-11-05 5:55:00 PM mu_enrico manjiLocked 1 Re: [HELP]Bantuan untuk menaikkan Rank (Jr. Member s.d Hero)[UPDATE]
2018-10-23 4:44:00 PM mu_enrico manjiLocked 1 Re: Apakah manji/manjiLocked hanya sekedar OFFENSE?
2018-10-11 9:26:00 AM mu_enrico manjiLocked 1 untuk mod sapta, please check this merit abuse
2018-10-10 3:25:00 PM mu_enrico manjiLocked 1 Re: [HELP]Bantuan untuk menaikkan Rank (Jr. Member s.d Hero)[UPDATE]
2018-10-04 4:11:00 AM mu_enrico manjiLocked 1 Re: [INFO] Algoritma Konsensus pada Teknologi Blockchain
2018-09-21 10:39:00 AM mu_enrico manjiLocked 1 Re: [Tips & Saran] Fungsi Self-Moderated pada sebuah Thread (Newbie Masuk)
2018-09-06 8:27:00 PM mu_enrico manjiLocked 1 Re: [TIPS] Motivasi untuk bisa naik Rank & mendapatkan bonus Merit

Sum of merit: --
Total records: 7