sMerit sent from bobita to gileri

Date/Time From To Number Post
5/1/2018 1:09:00 PM bobita gileri 1 Oylar ?alındı mazereti ?retmemek i?in bize de g?rev d?ş?yor.
1/28/2018 6:08:00 PM bobita gileri 1 Re: ?iftlikbank tuzağı!!! mutlaka okumalısınız

Sum of merit: --
Total records: 2