sMerit sent from hunterwolf to ekiller
Date/Time From To Number Post
3/21/2019 8:52:20 PM hunterwolf ekiller 5 Re: Osmanlıya ile Türkiyeye yapılan komplo.

Sum of merit: 5
Total records: 1