sMerit sent from yojodojo21 to Mr. Big
Date/Time From To Number Post
2/2/2018 4:22:22 AM yojodojo21 (Summary) Mr. Big (Summary) 2 Re: Merit system- para lamang sa mga bantog at matagal na sa bitcointalk

Sum of merit: 2
Total records: 1