sMerit sent from panjay to abhiseshakana
Date/Time From To Number Post
5/26/2019 4:16:21 AM panjay abhiseshakana 1 Re: [Diskusi] Analisa Teknikal Bitcoin buat day trader
4/20/2019 5:57:54 AM panjay abhiseshakana 2 Re: [HELP]Bantuan untuk menaikkan Rank (Jr. Member s.d Hero)[UPDATE]
4/17/2019 8:49:41 AM panjay abhiseshakana 1 Re: [TUTORIAL] Cara Set Bitcoin Node Di Ponsel Pintar
4/13/2019 1:53:39 PM panjay abhiseshakana 1 Re: [Diskusi] Analisa Teknikal Bitcoin buat day trader
2/26/2019 2:33:40 AM panjay abhiseshakana 1 Re: Kinerja Browser (Chrome atau Mozila) Melambat!! Hati-hati Scrip Mining Ilegal
2/26/2019 2:24:36 AM panjay abhiseshakana 1 Re: [INFO DISKUSI] Konsumsi Listrik Bitcoin
12/31/2018 6:00:22 AM panjay abhiseshakana 1 Re: [FAQS][Tips] Tanya Jawab Seputar Mining
12/29/2018 10:52:16 AM panjay abhiseshakana 1 Re: [Diskusi] Analisa Teknikal Bitcoin buat day trader
9/4/2018 7:41:53 AM panjay abhiseshakana 1 Re: [GUIDE] Belajar Mining (newbie)
8/25/2018 11:06:09 AM panjay abhiseshakana 1 Re: Masih untungkah Mining Sekarang ??

Sum of merit: 11
Total records: 10