sMerit sent from gileri to hunter17

Date/Time From To Number Post
8/12/2018 2:31:00 PM gileri hunter17 2 Re: ?ss soruları patlamış vatana millete hayırlı olsun
8/1/2018 8:46:00 AM gileri hunter17 3 Re: Tarımı tamamen bitirmek i?in son hamle. G?breye ?TV!!!

Sum of merit: --
Total records: 2