sMerit sent from cryptobaro to SkyLords
Date/Time From To Number Post
9/9/2019 11:25:50 PM cryptobaro (Summary) SkyLords (Summary) 1 Bitcoin Tarihi, Gelişimi ve 2009 yılı ile 2019 yılı arasındaki fiyatları
10/9/2018 2:37:30 PM cryptobaro (Summary) SkyLords (Summary) 1 Phishing Nedir ve Son zamanlardaki phishing örneği

Sum of merit: 2
Total records: 2