sMerit sent from DarkStar_ to sheenshane
Date/Time From To Number Post
11/7/2019 4:34:16 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: ♛♛♛NBA Prediction Tournament [0.021BTC Prize Pool]♛♛♛
9/26/2019 3:32:04 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: Blockchain and how it's changing the various industries in the Philippines
9/24/2019 2:03:58 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: [Mag-ingat] Bitcoin QR code
8/18/2019 2:53:27 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: [Gabay]: Mabisang kasanayan para sa proteksyon ng iyong Email
7/14/2019 1:56:21 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: Pilipinas Board, Bumabalik sa Dating Sitwasyon?
6/14/2019 10:37:55 PM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 14 [GAME CONTEST]--💰🎁PREDICTION PRICE OF BTC in Q3🎁💰--
6/9/2019 5:24:56 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 10 [FILIPINO GUIDE] PAANO MO MA-VERIFY ANG IYONG ELECTRUM USING WINDOWS,MAC,LINUX
6/9/2019 5:12:09 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: Paraan para Maiwasan ang Pagkawala ng ating Bitcoin
6/9/2019 4:37:59 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: Ano ang iyong nabili gamit ang iyong Crypto?
6/9/2019 4:37:11 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: PREDICTION PRICE OF BTC in Q2-[GAME PRIZE]
6/9/2019 4:36:42 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 10 PREDICTION PRICE OF BTC in Q2-[GAME PRIZE]
6/9/2019 4:36:17 AM DarkStar_ (Summary) sheenshane (Summary) 4 Re: Listahan ng Mga Online Stores na tumatanggap ng Bitcoin

Sum of merit: 70
Total records: 12